Algemene voorwaarden / Huisregels

Algemene voorwaarden Alpen lodge Riezlern

 

Algemene reserveringsvoorwaarden

Het is verstandig deze voorwaarden aandachtig door te lezen alvorens te reserveren. U vindt hier de rechten en plichten van u en de Alpen Lodge Riezlern.

1. Reserveren

1.1 Op alle onze reserveringen zijn deze Algemene reserveringsvoorwaarden van toepassing. Afwijkingen zijn enkel mogelijk in incidentele gevallen en indien deze schriftelijk door Alpen Lodge Riezlern zijn bevestigd.

1.2 De opdrachtgever is hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen door zichzelf en alle medereizigers voortvloeiend uit de reserveringsbevestiging.

1.3 Wij nemen alleen opdrachten tot reservering in behandeling van personen die achttien (18) jaar of ouder zijn. Reserveringen door personen jonger dan die leeftijd zijn dan ook niet geldig.

2.Reserveringsopdracht en betaling

2.1 Iedere reserveringsopdracht wordt door Alpen Lodge Riezlern bevestigd door middel van een reserveringsbevestiging per email.

2.2 Binnen 7 dagen na ontvangst van de reserveringsbevestiging dient de aanbetaling (hierna gezamenlijk “de huursom”) te zijn voldaan. De restant huursom dient uiterlijk 3 weken voor aankomstdatum te zijn voldaan. Bij reservering korter dan 4 weken voor aankomstdatum dient de volledige huursom ineens te worden voldaan.

2.3 Bij niet tijdige betaling is Alpen Lodge Riezlern gerechtigd de gereserveerde accommodatie te annuleren. De annuleringsvoorwaarden zijn dan (onverminderd) van kracht (zie artikel 3).

3.Annulering door huurder

3.1 Annulering dient telefonisch of per e-mail aan Alpen Lodge Riezlern te worden doorgegeven. Na ontvangst van de annulering stuurt Alpen Lodge Riezlern u uiterlijk binnen 7 dagen een annuleringsbevestiging/-nota.

3.2 Bij annulering gelden de hieronder vermelde restitutie percentage. Alpen Lodge Riezlern adviseert u een annuleringsverzekering af te sluiten.

  • U kunt tot 1 maand voor aankomst annuleren, wij storten dan de betaling terug minus € 30,- annuleringskosten. Voor annuleringen na deze datum zal de betaling worden ingehouden.

4.Annulering door Alpen lodge Riezlern.

4.1 Indien, doch uitgezonderd de situatie vermeld in paragraaf 7.8., Alpen Lodge Riezlern loopt tot annulering van de gereserveerde accommodatie, zal de betreffende huurder hierover direct worden geïnformeerd en indien mogelijk, onder aanbieding van een alternatief. Bij niet aanvaarden van dit alternatief door huurder, of bij het niet kunnen aanbieden van een alternatief door Alpen Lodge Riezlern zal Alpen Lodge Riezlern onmiddellijk het al door huurder betaalde bedrag terugstorten. Huurder heeft geen enig meer of ander recht dan het terugvorderen van dit bedrag.

5.Wijzigingen door de huurder

5.1 Wenst huurder over te boeken naar een ander kamer of is er de wens de huurperiode te wijzigen, dan is dit altijd mogelijk tot 5 maanden voor aanvang van de huurperiode van de gereserveerde accommodatie (mits beschikbaar). De hieraan verbonden kosten bedragen € 100,00. Is in de gewenste periode geen kamer beschikbaar dan gelden de in artikel 3 vermelde voorwaarden voor annulering door huurder. Mocht de gewenste huurperiode korter zijn dan de reeds gereserveerde periode dan is voor het verschil in huurdagen artikel 3 voor annulering door huurder onverminderd van toepassing.

6.Aansprakelijkheid van de huurder

6.1 Tijdens het verblijf in de accommodatie is de huurder volledig aansprakelijk voor de gehuurde accommodatie, de inrichting en alle zaken welke bij het gehuurde behoren. De eventuele schade, veroorzaakt door de gebruikers van de accommodatie dan wel elders in de Alpen Lodge Riezlern, zal terstond geheel door de huurder aan de verhuurder vergoedt dienen te worden. Alpen Lodge Riezlern is gerechtigd de huurder alsnog aansprakelijk te stellen, indien de veroorzaakte schade niet, of niet naar behoren, is verrekend c.q. de ter plaatse te betalen kosten niet (geheel) door huurder zijn voldaan. Alle hieraan verbonden (incasso)kosten komen geheel voor rekening van de in de reserveringsbevestiging genoemde huurder. Voor schade en/of gebreken welke niet uiterlijk op de dag van aankomst bij de directie van de Alpen Lodge Riezlern is gemeld, geldt de direct hiervoor vermelde aansprakelijkheid door huurder.

6.2 Het in de reserveringsbevestiging vermelde aantal personen is het maximaal toegestane aantal. Bewoning met meer personen is niet geoorloofd en Alpen lodge Riezlern is gerechtigd om de toegang tot de accommodatie te weigeren indien bewoning door meer dan het toegestane aantal personen plaatsvindt.

7.Aansprakelijkheid van Alpen Lodge Riezlern

7.1 Alpen Lodge Riezlern aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies, diefstal, schade of persoonlijk letsel van welke aard dan ook.

7.2 Kennelijke fouten of vergissingen in de beschrijving of prijzen van de door Alpen Lodge Riezlern aangeboden accommodaties binden Alpen Lodge Riezlern niet. Voor tussentijdse wijzigingen in gegevens, prijzen of drukfouten kan Alpen Lodge Riezlern geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden.

7.3 De (prijs)informatie in de laatst verschenen prijslijst en op de website is leidend. Derhalve vervalt de (prijs)informatie uit eerder verschenen edities.

7.4 Alpen Lodge Riezlern kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die ontstaat door natuurgeweld, natuurrampen, kernrampen, aanslagen, stakingen, geweldplegingen en het in aanraking komen met een luchtvaartuig of onderdelen ervan.

7.5 Niet alle in de beschrijving vermelde faciliteiten zijn dag in dag uit, het hele jaar door geopend. Alpen Lodge Riezlern is niet aansprakelijk voor voorziening die om welke reden dan ook tijdens uw vakantie niet beschikbaar waren. Gebruik van alle faciliteiten is op eigen risico. Door omstandigheden kunnen faciliteiten uitvallen of tijdelijk niet aanwezig zijn. U kunt hiervoor geen aanspraak maken op enige restitutie van Alpen Lodge Riezlern.

7.6 Het kan gebeuren dat er in de buurt van de gehuurde accommodatie werkzaamheden worden verricht. Voor eventuele geluidsoverlast of andere ongemakken neemt Alpen Lodge Riezlern geen verantwoordelijkheid.

7.7 Op al onze reserveringsovereenkomsten en daarop aansluitend gemaakte afspraken is het Oostenrijks recht van toepassing. Alle geschillen die ter zake van een overeenkomst mochten opkomen, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter.

7.8 Geen restitutie van de reissom vindt plaats ingeval van “overmacht” waaronder, maar niet uitsluitend, een schadegebeurtenis als een natuurramp, aanslag, epidemie, molest of gevaar voor u dreigt tijdens de reis. Dit geldt ook als de infrastructuur hierdoor zodanig is aangetast dat de reis in redelijkheid niet kan worden gemaakt.

8.WIFI/W-Lan

8.1 Snelheid, sterkte en bereik van WIFI kunnen, doordat de Alpen lodge Riezlern gelegen is in de bergen, beperkt zijn en zijn derhalve niet gegarandeerd.

 

 

Huisreglement voor appartementen Alpen Lodge Riezlern

“Servus” in ons Alpen Lodge Riezlern.

Dit huisreglement geeft aan hoe wij graag willen dat u met de vakantieverblijven en de inventaris omgaat. We hebben enkele regels opgesteld en hopen dat u zich hierin kunt vinden. Wanneer u zich hieraan houdt, helpt u ons om ook in de toekomst een zo groot mogelijke service te bieden aan u en andere gasten. Dit huisreglement is bedoeld om u een prettig en probleemloos verblijf te bezorgen.

Wij vragen u zich aan onderstaande huisregels te houden. Wij wensen u een fijn verblijf toe in Alpen Lodge Riezlern.

Algemene regels:

1. Het is ten strengste VERBODEN TE ROKEN in alle binnenruimtes van Alpen Lodge Riezlern. Wanneer u op het balkon, tuin rookt, gelieve de sigaretten in de daarvoor bestemde asbakken weg te gooien.

2. Huisdieren zijn niet toegestaan.

3. Wilt u de meubels niet verplaatsen tussen de verschillende kamers. Dit kan onnodige schade en slijtage van meubels en muren tot gevolg hebben.

4. Wij hebben gezorgd voor comfortabel meubilair op de balkons en in de tuin buiten. Wij vragen u dan ook het meubilair van de binneninrichting niet naar buiten te verplaatsen.

5. Gebruik enkel en altijd het linnengoed waarmee de bedden bij aankomst zijn opgedekt. Mocht u dit nalaten, dan kunnen u de reinigingskosten van kussen, dekbedden en matrassen in rekening worden gebracht.

6. Het is niet toegestaan om lunchpakketjes te maken van het ontbijt.

7. Mocht er iets stuk gaan of beschadigd raken, meldt dit dan bij ons, wij bepalen dan of er kosten in rekening dienen te worden gebracht.

8. Indien er iets ontbreekt of niet in orde is, meldt dit dan bij ons, wij zullen dit dan gelijk verhelpen.

9. Auto’s parkeren op de daarvoor aangegeven plaatsen.

10. Het Kleinwalsertal toerismus is gevestigd aan de Walserstraße 264 · 6992 Hirschegg.

 

Winter / zomerverhuur

1. Het is ten strengste verboden om binnen met schoenen, snowboots, skischoenen en/of snowboardschoenen te lopen. Plaats deze in de daarvoor bestemde ski kelder en voorzie u hier van de door u mee gebrachte huisschoenen tijdens uw verblijf. 

2. Na het skiën/langlaufen/snowboarden deze materialen in de ski kelder te plaatsen.

 

Elektrische apparatuur

1. Bent u niet in de kamer, dan graag de lichten uit.

2. Indien er een electragroep uitvalt, is deze weer in te schakelen in de kast op de hal.

 

Instructie verwarming

1. Bij aankomst de thermostaat radiatoren van de (*) stand afhalen en op de gewenste stand 1-5 zetten. Voor een indicatie: stand 3 = 22 graden Celsius.

2. Indien te warm of te koud in de kamer dan de draaiknop regelen naar het gewenste temperatuur.

3. Bij vertrek de radiatorknoppen graag weer op (*) stand zetten.

 

Bij vertrek

3. druppel / gastenkaart afgeven aan de beheerder of plaatsen in het daarvoor aangegeven kastje. Bij verlies van de druppel of gastenkaart berekenen wij een vergoeding van € 15,- per item.

 

 

Belangrijke gegevens.

1. Alpen lodge Riezlern: Telefoon (0043) (0) 6 4216 3788

2. Brandweer: Walserstraße 30 · 6991 Mittelberg Telefoon 112 

3. Politie: Walserstraße 226 · 6992 Hirschegg  112

4. Artsen: Dr. Andreas Grote, Kopfleweg 8 6991 Riezlern telefoon 0043 5517 3470

 

Gruß  Gott  en een heel fijn verblijf en vakantie toegewenst!

Berry & Rosanne , Neill & Quinn